Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


Click this text to start editing. This simple title and text block is great for welcome or explanatory text. When writing, try to keep things down to a few lines at a time. Break up your content into different blocks to keep your page interesting.

RETROSPECTIE op DeKANTFABRIEK 2014-2019.

Vandaag zeven jaar geleden in 2014 huurde ik een leegstaande passementfabriek in Ninove. Naast mijn eigen werk bood ik royaal en zonder commissie, in de lege zalen van het gebouw, expositieruimte aan vele collega-kunstenaars waar de dialoog tussen hun werken telkens zorgde voor boeiende expo's met actuele kunst maar ook in correlatie met de uitvoerende kunsten (muziek, literatuur, poëzie etc) en de academische wereld (lezingen met Paul Verhaeghe, Dirk De Wachter, Willem Elias, Ignaas Devisch, etc) Al deze aspecten regisseerde ik tot een artistieke maatschappij-reflecterende totaalinstallatie. Hiermee was ik toen één van de weinige vrouwelijke kunstenaars die - weg van het hokjesdenken en de neiging tot categoriseren - in een niet-geïnstitutionaliseerd alleenstaand kunstenaarsinitiatief, de rol van curator op mij nam. De tijd was er toen nog niet echt rijp voor. Het concept werd door sommigen niet helemaal begrepen, Er werd mij zelfs geadviseerd te kiezen ofwel kunstenaar ofwel curator ofwel organisator van concerten maar alles samen dat kon niet. Ik heb er een week over nagedacht en heb toen gewoon voortgewerkt aan mijn jarenlange droom om al deze verschillende vormen van kunst samen met de academische wereld bijeen te brengen in een artistieke maatschappij-reflecterende totaalinstallatie met als doel na te denken over een betere wereld, een leefbare diverse samenleving met verbondenheid en mededogen voor iedereen. Ondanks het moeizame begin maar met heel veel morele steun van o.a. Paul Verhaeghe en een hele schare enthousiaste kunst- en cultuurliefhebbers werden het zes spannende, spetterende, boeiende jaren vol intense arbeid, geluk, verbondenheid, blijvende vriendschap en een goede samenwerking met cc De Plomblom, Technische Dienst en Dienst Toerisme, cultuurschepen Henri Evenepoel en veel dank aan burgemeester Tania De Jonge. Met vreugde merk ik dat er ondertussen  een gunstige evolutie plaatsvond in onze geringe kunstenwereld en worden de deuren van de hokjes steeds meer opengezet maar er zou nog veel meer kunnen gebeuren! Ook de samenleving moet anders en hopelijk heeft Corona ons sociaal gevoel aangewakkerd zodat we in plaats van een individualistisch gerichte maatschappij, een rijk gevulde sociaal voelende samenleving krijgen waar we allemaal veel meer voldoening uithalen en zo ook blijer zullen worden. 

sfeerbeelden zie https://www.facebook.com/kunstenaarHildeNIJS


SEASON 5 EXPO6

DeKANTFABRIEK 2019BRAVE NEW MARIA

FINISSAGE EXPO #INTIMITEIT #IDENTITEIT

ZONDAG 6 OKTOBER 2019 17:00

Met schrijfster Kristien Hemmerechts, trompettist Bart Maris en sopraan Sylvie De Pauw 

in een grensverleggende voorstelling "Brave New Maria", een postume hommage aan een markante dame!

Maria Nys huwde in Bellem (Aalter), honderd jaar geleden, met de Britse schrijver Aldous Huxley, wereldwijd bekend om zijn visionaire bestseller "Brave New World". Hoewel ze in de geschiedenisboeken is verdwenen, bleek ze de drijvende kracht achter zijn carrière. Door haar huwelijk begin 20ste eeuw, vertoefde ze in de Britse en Amerikaanse schrijvers-elite. Huxley stond mee aan de wieg van een nieuwe visie op mens en maatschappij. Er moest grootser en vrijer geleefd en gedacht worden.

Schrijfster Kristien Hemmerechts samen met duizendpoot van de Belgische jazz Bart Maris en sopraan Sylvie De Pauw (Collegium Vocale Gent) blazen nieuw leven in de meer dan 2000 gedetailleerde brieven van Maria Nys-Huxley naar het thuisfront. In de sfeer van het visionaire Brave New World verkennen ze de raakvlakken tussen klassiek en vrije jazz.

Hilde NIJS nodigt collega-kunstenaars uit: 

Peter Bracke |

Joke De Pever | Mieke D'hondt |

Maëlle Dufour | Nico Van Dijck |

Stijn van Hoof | Robin Wen


SEASON 5 EXPO6

DeKANTFABRIEK 2019


#Intimiteit #Identiteit

Openingsshow Vrijdag 6 september 2019 om 20 uur

met Paul Verhaeghe, psychoanalyticus, opiniemaker 

en succesauteur van onder meer “Liefde in tijden van Eenzaamheid”, 

"Identiteit", "Autoriteit" en "Intimiteit"

Researcher, connoisseur van kunst-icoon en beroemde beeldhouwster Louise Bourgeois.

met Lecture over zijn nieuwste boek ‘Intimiteit”

De voorwaarde voor intimiteit is alleen kunnen zijn. 

Alleen, met de ander die ikzelf ben. 

Pas dan ben ik in staat samen te zijn met iemand anders."

Uit "Intimiteit", het nieuwste boek van Paul Verhaeghe

Hilde NIJS nodigt collega-kunstenaars uit:  

Peter Bracke |

Joke De Pever | Mieke D'hondt |

Maëlle Dufour | Nico Van Dijck |

Stijn van Hoof | Robin Wen

“Carnets de Voyage” kunstmuziek van componist George De Decker

uitgevoerd door klarinettist Raf De Keninck

Presentatie: Katrien Vande PerreBECAUSE ART IS ESSENTIAL FOR HUMANS

EEN CORRELATIE TUSSEN DE VERSCHILLENDE KUNSTEN EN DE ACADEMISCHE WERELD

Kunstenaar/curator Hilde NIJS metamorfoseert voor de derde maal deze prachtige ruimte tot de tempel van de verbeelding waar actuele kunst en de academische wereld maar ook muziek, literatuur, poëzie en theater, mekaar omhelzen. De wisselwerking tussen de nostalgisch doorleefde fabrieksruimten met actuele kunst zorgt voor een uitzonderlijke kunstervaring.

De zintuigen prikkelen en terzelfdertijd kleine momenten van gelukzaligheid beleven worden weer de troeven in DeKANTFABRIEK die ditmaal wordt bevolkt met alleen werk van vrouwelijke kunstenaars kwestie van de gendergelijkheid en vrouwenemancipatie te promoten.

Volgens een onderzoek uitgevoerd door het Wereld Economisch Forum (WEF) is de kloof tussen mannen en vrouwen wereldwijd kleiner geworden. 86 van de 133 onderzochte landen gingen erop vooruit.

België staat op de elfde plaats. Hoewel 80 procent van de landen vooruitgang boekte, moeten we ons nog steeds zorgen maken over de overige 20 procent.

En hoe zit het met de vrouwen in de kunst? Onderzoek wees uit dat de positie van vrouwen in de beeldende kunst nog steeds niet gelijk is aan die van hun mannelijke collega's. Uiteraard speelt de belastende voorgeschiedenis van vrouwen - ze konden pas sinds de jaren zeventig volwaardig deelnemen aan het kunstenaarschap - een belangrijke rol. Alhoewel er sindsdien heel veel veranderd is en veel actoren in de sector niet eens weten dat er een probleem is, hebben vrouwelijke kunstenaars en laat staan vrouwelijke curatoren, nog steeds af te rekenen met de vooroordelen in deze typische mannenwereld. Vrouwen worden geacht meer een zorgende rol te spelen en zo minder tijd te hebben full time met kunst bezig te zijn of ze zouden ook meer schroom hebben om hun kunst te promoten maar niet zelden vormen sommige van de mannelijke collega’s nog steeds het probleem. Kunst gemaakt door mannen is KUNST maar kunst van vrouwen wordt nog steeds lichtelijk smalend Vrouwenkunst genoemd en het wordt tijd dat dit nu eens ophoudt. De scheppingsdrang is gelukkig voor beiden dezelfde en ondanks de vele obstakels is het dat wat vrouwen drijft om verder te doen evenals de voldoening van het metièr. Geen man die dit kan dit stoppen.

Click this text to start editing. This simple title and text block is great for welcome or explanatory text. When writing, try to keep things down to a few lines at a time. Break up your content into different blocks to keep your page interesting.

SEASON 4 EXPO5

DeKANTFABRIEK 2018


Een correlatie tussen de kunsten en de academische wereld!

DeKANTFABRIEK, een parel van industriële architectuur verscholen achter de huizenrij van de Burchtdam, en een cultuurtempel waar de verschillende kunsten in correlatie met elkaar communiceren en dit zowel actuele schone kunsten, muziek, jazz, literatuur, poëzie, film, theater, ontsluit de deuren voor een 4de seizoen met een 2de openingsshow op vrijdag 7 september 2018 om 20:00. Reserveer deze datum in uw agenda en wees allemaal welkom.

4de SEIZOEN DeKANTFABRIEK 2018

ART COnnects (?) Something to think about

De Wereld van De Wachter

#Dirk De Wachter

Vernissage vrijdag 7 september 2018 20:00

Met lecture van Prof.Dr. Dirk De Wachter, psychiater, opiniemaker en succesauteur van bestsellers als "Borderline Times" en "Liefde, Een onmogelijk verlangen?" De expo gaat over de fundamenteel verbindende rol van kunst in deze individualiserende en verbrokkelende maatschappij. Kan kunst de wereld verbinden? Een zoektocht van de mens naar de zin van de dagelijkse realiteit.  Hilde NIJS nodigt uit:  Marc Van Cauwenbergh | Sara Lamens | Chihiro Kondo | Nicolas Baeyens | Filip Collin  

Charlot Van Geert | Jeroen Bocken | Karolien Haemers | Gaspard Joarlette | Denie Put

Artist in Residence: George De Decker, visual artist & composer

 "Goldberg Variaties" gedichten op muziek van Johann Sebastian Bach en George De Decker.

Presentatie Clara De Decker, presentatrice VRT Klara. 

Expo loopt van 7 september tot 7 oktober 2018. Open zaterdag en zondag telkens van 15 uur tot 18 uur

op afspraak voor groepen tijdens de week: 0476 43 82 72

reservatie: [email protected]

+++

ART COnnects (?)

#Paul Verhaeghe #Louise Bourgeois

vrijdag 28 september 2018 20:00

Louise Bourgeois was zeer sterk geïnteresseerd in de psychoanalyse en nodigde Paul Verhaeghe naar New York om haar werk te analyseren. Ze overleed kort nadien. Op vraag van de Louise Bourgeois Foundation kon Paul Verhaeghe, opiniemaker en succesauteur van onder meer "Identiteit" en "Autoriteit" haar dagboeken bestuderen, twee kasten vol, zodat de psychoanalyse over haar werk toch tot stand kwam. Hij schreef hier een essay over deze veelzijdige kunstenaar, beeldhouwer vooral bekend om haar werk "Maman", een immense spin in staal.

Na dit boeiend relaas brengt Bart Maris “Tribute to Maman”, een vrije improvisatie naar het werk van Louise Bourgeois. Bart Maris is niet de eerste de beste. In 1999 won hij de Zamu-award voor beste Belgische muzikant en in 2006 werd hij genomineerd voor een Paul Ackett-award (North-sea Jazz). Bovendien ontving hij de SABAM Jazz Award 'Gevestigde Waarde' (2015)

Presentatie Katrien Vande Perre

+++

ART COnnects (?)

Finissage zondag 14 oktober 2018 17:00

"The man with a movie camera"

De moeite waard is deze stille experimentele documentaire uit 1929 die werd geregisseerd door Dziga Vertov.

Hij toont een dag uit het leven in een grote Russische stad, van de vroege ochtend tot de late avond, gevolgd door een cameraman die alles filmt. Tom Van der Schueren begeleidt live op de piano. Hij is een klassiek geschoold pianist die naast theater ook werkt voor televisie en voor het productiehuis Woestijnvis. Als improvisator is hij verbonden aan de Universitaire filmclub Filmplateau en aan KASKcinema, waar hij de stille films begeleidt op de piano.


+++


SEASON 4  EXPO4

DeKANTFABRIEK 2018

ART COnnects (?)  "Across Borders"

Vernissage donderdag 31 05 2018 20:00

verwijzend naar de fundamenteel verbindende rol die kunst heeft in deze snel veranderende maatschappij,

waar mensen op zoek zijn naar de essentie van hun bestaan.

en waar Kunst als een diepgewortelde behoefte van de menselijke natuur, het instinctmatige van de alledaagse realiteit overstijgt.

 Hilde NIJS nodigt uit: Feline Minne, Julie Scheurweghs, Anna Gray, Marijke Henkens, An Vanderlinden,

Ilan Weiss, Nicolas Baeyens, Gino Rizzi en Caroline Vandenbouhede

Presentatie: Katrien Vande Perre

Met Inge Braeckman, kunstcriticus, dichter, curator 51e Biënnale van Venetië,

Muzikaal gedeelte door percussieduo "As One" met Jessica Peel & Birgit Eecloo

"Brick in the Wall", een kortfilm door filmschool Narafi Brussel
WOMEN IN ART

Volgens een onderzoek uitgevoerd door het Wereld Economisch Forum (WEF) is de kloof tussen mannen en vrouwen wereldwijd kleiner geworden. 86 van de 133 onderzochte landen gingen erop vooruit.

België staat op de elfde plaats. Hoewel 80 procent van de landen vooruitgang boekte, moeten we ons nog steeds zorgen maken over de overige 20 procent.

En hoe zit het met de vrouwen in de kunst? 

Onderzoek wees uit dat de positie van vrouwen in de beeldende kunst nog steeds niet gelijk is aan die van hun mannelijke collega's. Uiteraard speelt de belastende voorgeschiedenis van vrouwen - ze konden pas sinds de jaren zeventig volwaardig deelnemen aan het kunstenaarschap - een belangrijke rol. Alhoewel er sindsdien heel veel veranderd is en veel actoren in de sector niet eens weten dat er een probleem is, hebben vrouwelijke kunstenaars, laat staan vrouwelijke curatoren, nog steeds af te rekenen met de vooroordelen in deze typische mannenwereld. Vrouwen worden geacht meer een zorgende rol te spelen en zo minder tijd te hebben full time met kunst bezig te zijn of ze zouden ook meer schroom hebben om hun kunst te promoten maar niet zelden vormen sommige van de mannelijke collega’s nog steeds het probleem. Kunst gemaakt door mannen is KUNST maar kunst van vrouwen wordt nog steeds lichtelijk smalend Vrouwenkunst genoemd en het wordt tijd dat dit nu eens ophoudt. Mannen lijken het ook moeilijker te hebben als ze het onderspit moeten delven voor een vrouw dan voor een man. Hier ligt opvoeding aan de basis.

Uit alle hoeken van de kunstwereld klinkt het dat kwaliteit de enige en de belangrijkste eis is om een succesvol kunstenaar te zijn. Maar Ondanks het feit dat vrouwen altijd kunsten beoefenden en dit vandaag nog meer doen dan ooit tevoren, staat hun zichtbaarheid in galerijen, musea en tentoonstellingen nog steeds niet in verhouding tot die van hun mannelijke collega’s. Kunst gemaakt door vrouwelijke kunstenaars meer in de kijker plaatsen is een must. Eén ding is zeker: Wij leven in een veranderende wereld maar het is echt nog steeds een kwestie van pushen en kansen maken en nooit zelfingenomen te zijn.  De scheppingsdrang, de fundamentele kracht voor het beoefenen van kunst, is voor mannen en vrouwen dezelfde en ondanks de vele obstakels is het dat wat vrouwen drijft om verder te doen evenals de voldoening van het metier.

Gelukkig zijn mannen zich ook meer bewust van het probleem. Velen huiveren nog bij het woord Feminisme maar dat is onterecht. Feminisme vormt geen bedreiging voor hen. Integendeel, hierdoor krijgen mannen ook de kans volledig zichzelf te zijn en zich los te maken van gender-stereotiepe rollen. Mannen en vrouwen moeten samen strijden voor een samenleving waarin keuzevrijheid en zelfontplooiing centraal staan en vooral met respect voor elkaar!


SEASON 3

DeKANTFABRIEK 2017

"AUTHORITY, BottomUP" 02 09 2017 

 Expo met lezing van Prof.Dr. Paul Verhaeghe, psychoanaliticus en auteur van ondermeer "Identiteit" en "Autoriteit"

Muzikale performance dr. Françoise Vanhecke

Inleiding Daan Rau, kunstcriticus 

Een nieuwe “Wij”, is dat mogelijk. Volgens Prof.dr. Paul Verhaeghe, auteur van ‘Identiteit” en “Autoriteit” is er een verschuiving, een nieuwe autoriteit is in de maak. Bottom-up, een sprong vooruit durven maken, terug samen durven dromen over een progressieve samenleving van morgen. Kunstenaar Hilde NIJS doet het alvast en metamorfoseert een voormalige kantfabriek tot de tempel van de verbeelding waar actuele kunst en de academische wereld maar ook muziek, literatuur, poëzie en theater elkaar omhelzen. De wisselwerking tussen die nostalgisch doorleefde fabrieksruimten met hedendaagse kunst zorgt voor een uitzonderlijke kunstervaring.

In september 2017 is zij in het Nederlandse magazine ZiN, samen met Sterrenchef Peter Goossens, modeontwerper Anna Heylen en architect Frederik Jacobs, één van Vlaanderens trendsetters.

Voor dit nieuwe seizoen 2017 wordt de expo “AUTHORITY, BottomUP”, gedoopt naar het recentste boek “Autoriteit” van psychoanalyticus Paul Verhaeghe. Momenteel reist Verhaeghe de wereld rond - overal is men geïnteresseerd in zijn visie - want dat er iets aan het veranderen is in de buik van de maatschappij, zoveel is zeker. Dat is ook de overtuiging van kunstenaar Hilde NIJS. Op haar elfde won ze een nationale tekenwedstrijd in Oostende en kreeg hier haar eerste koffer met olieverf. Sindsdien leeft ze voor de kunst. Haar interesse gaat vooral naar maatschappelijke thema’s; emancipatie van de vrouw, onze identiteit in de veranderende maatschappij, genderkwesties, psychisch lijden, omgaan met rouw maar ook tegenstellingen zoals leven en dood, orde en chaos: Al van jongs af gelooft ze in een nieuwe, betere maatschappij en laat ze zich inspireren door de academische/wetenschappelijke wereld. Toen ze in 2014 de voormalige kantfabriek kon betrekken realiseerde ze in de grote fabriekshal een levensgrote maquette met variabele Identity Rooms waar men kan inlopen en kennis maken met haar installaties, sculpturen, monotypes, schilderijen, digitale tekeningen, mixed media...

In de expo 2017 is het werk te zien van haar overleden beste vriend, performance-pionier Hugo Roelandt (Antwerpen) Zij nodigt uit: Paul Van Gysegem (Gent), Nel Bonte (Roeselare), Gino Rizzi (Antwerpen), Mr Donka (Brussel), William Phlips (Gent) en Paul De Ryck (Aalst). En geen expo zonder artistic talk; daar zorgt criticus en connoisseur actuele kunst, Daan Rau voor, op zijn eigen schitterende manier. Het muzikale gedeelte verzorgt dr. Françoise Vanhecke. Doctor Vanhecke is een weergaloze polyvalente performer, sopraan en researcher in de muziek met pionierswerk ISFV® Inhaling Singing. Zij zingt terwijl ze inademt. Zo ontdekte zij nieuwe klanken en een nieuwe manier in het gebruik van de stem. Zij onderzocht jarenlang deze wijze van inhaling singing en behaalde hierop haar doctoraat in augustus 2017. Een unieke prestatie in een nog steeds overheersende mannenwereld. Zij wordt nu overal ter wereld gevraagd op symposia, congressen e.a. Zij brengt “Improvisaties” maar ook een eigen compositie “Romance-Romana”, dr. Vanhecke is een begenadigd componist onder het pseudoniem "Irma Bilbao"


SEASON 2

DeKANTFABRIEK 2016

"Endless TIME, Endless Flow"

27 05 2016   08 10 2016

Een correlatie tussen de kunsten en de academische wereld

Gezien het grote succes van vorig seizoen met "Identiteit zonder Grenzen" waar een 1.500 bezoekers werden verwelkomd was een tweede seizoen voor de handliggend. Voor kunstenaar Hilde Nijs is onze identiteit onophoudelijk verbonden met De Tijd waarin wij leven. Haar fascinatie voor de tijd leidt haar naar medisch filosoof Ignaas Devisch en zijn pas uitgegeven boek “Rusteloosheid, een pleidooi voor een mateloos leven”. De noemer waaronder de expo resulteert “Endless TIME, Endless Flow”, verwijst naar haar installaties “Endless Flow” en "A Day in a Lifetime'. Zij nodigt de kunstenaars George De Decker, Marc Galle, Emiel De Roover, Solange ABBIATI, Eddie Symkens uit voor de expo. De correlerende kunsten zijn vertegenwoordigd door componist-pianist Maarten Van Ingelgem, het Odysseia-ensemble, auteur-dichter Stefaan Van den Brempt met gitarist Jean Van der Schueren, Benedikt Boelens met trio Divertimento (fluit, viool en cello) e.a.


 SEASON 1 

DeKANTFABRIEK 2015

"IDENTITEIT zonder GRENZEN"

05 06 2015   05 07 2015

Een correlatie tussen de kunsten en de academische wereld

Met lecture van Prof.Dr. Paul Verhaeghe, psychoanalyticus, opiniemaker en succesauteur van "Liefde in tijden van eenzaamheid" en "Identiteit".

Voor deze expo nodigt Hilde NIJS collega-kunstenaars uit: Jo Bracke, Annelies Slabbynck, Thomas Urban, Georges Cuvillier...

Klara-producer en dichter Bart Stouten neemt de honneurs waar en leest voor uit eigen werk. M&M, solisten met een internationale carrière met name Monica Florescu, Roemeense pianiste en Makcim Fernandez Samodaïev, Mexicaanse-Cubaanse cellist, brengen een epiloog voor cello, piano en tape van Alfred Schnittke, uit zijn ballet Peer Gynt. Gedurende het seizoen er zijn nog verschillende concerten onder meer een ovatie voor Willy Roggeman, auteur en vader van de freejazz, uitgevoerd door kunstenaar en freejazz-icoon Paul Van Gysegem, Klara-jazz-presentator Marc Van den Hoof, trompettist Bart Maris en percussionist Firmin Timmermans.

MAATSCHAPPELIJK - Het concept "Identiteit zonder Grenzen" is iets dat iedereen aanbelangt en waar iedereen mee bezig is. Alles in het leven is bepalend voor wat men is. Elke stap die men neemt, bewust of onbewust, zal van invloed zijn op de volgende. Alles wat men is en alles wat men zal zijn wordt bepaald door wat en wie men tegenkomt en hoe men hier tegenover staat. Wij zijn allemaal verbonden met elkaar en vormen een gigantisch net verspreid over de wereld. Door dit maatschappelijk thema rond onze identiteit aan te snijden krijgt het concept een signaalfunctie die bijdraagt tot de ontwikkeling van onze samenleving en ook tot de verbreding van onze horizonten wat de ontwikkeling van onze identiteit ten goede komt. Kunst creëert op die manier nieuwe denkpistes voor een democratische en open samenleving. Door kunst toegankelijkheid te maken voor een breed en divers publiek waarbij kunstbeleving een sleutelwoord is, is het ook een middel tot persoonlijke ontwikkeling en integratie van kwetsbare groepen. Zo dragen kunst en cultuur bij aan het bouwen van zelfvertrouwen, aan het versterken van sociale samenhang en vaardigheden.

PSYCHOANALYSE - In "Identiteit" dringt Paul Verhaeghe door tot de maatschappelijke veranderingen die aan de grondslag liggen van het veranderlijke ik-gevoel. Onze identiteit is geen diep verborgen onveranderlijke kern en moeten we niet zoeken in de tijdloze diepte van onze genen en hersenen maar wel in het verschuivende beeldscherm van de buitenwereld, die steevast als spiegel voor die identiteit fungeert. Het is een constructie waarin de invulling van onze psychologische identiteit bepaald wordt door de context waarin wij leven en is steeds het tijdelijke resultaat van de wisselwerking tussen samenvallen en afstand nemen. We willen deel uitmaken van grotere gehelen en tegelijk streven we naar onafhankelijkheid. Een dualistisch systeem met positieve en negatieve aspecten.

EEN CORRELATIE TUSSEN DE VERSCHILLENDE KUNSTEN EN DE ACADEMISCHE WERELD

Kunstenaar/curator Hilde NIJS metamorfoseert voor de derde maal deze prachtige ruimte tot de tempel van de verbeelding waar actuele kunst en de academische wereld maar ook muziek, literatuur, poëzie en theater, mekaar omhelzen. De wisselwerking tussen de nostalgisch doorleefde fabrieksruimten met actuele kunst zorgt voor een uitzonderlijke kunstervaring.

De zintuigen prikkelen en terzelfdertijd kleine momenten van gelukzaligheid beleven worden weer de troeven in DeKANTFABRIEK die ditmaal wordt bevolkt met alleen werk van vrouwelijke kunstenaars kwestie van de gendergelijkheid en vrouwenemancipatie te promoten.

Volgens een onderzoek uitgevoerd door het Wereld Economisch Forum (WEF) is de kloof tussen mannen en vrouwen wereldwijd kleiner geworden. 86 van de 133 onderzochte landen gingen erop vooruit.

België staat op de elfde plaats. Hoewel 80 procent van de landen vooruitgang boekte, moeten we ons nog steeds zorgen maken over de overige 20 procent.

En hoe zit het met de vrouwen in de kunst? Onderzoek wees uit dat de positie van vrouwen in de beeldende kunst nog steeds niet gelijk is aan die van hun mannelijke collega's. Uiteraard speelt de belastende voorgeschiedenis van vrouwen - ze konden pas sinds de jaren zeventig volwaardig deelnemen aan het kunstenaarschap - een belangrijke rol. Alhoewel er sindsdien heel veel veranderd is en veel actoren in de sector niet eens weten dat er een probleem is, hebben vrouwelijke kunstenaars en laat staan vrouwelijke curatoren, nog steeds af te rekenen met de vooroordelen in deze typische mannenwereld. Vrouwen worden geacht meer een zorgende rol te spelen en zo minder tijd te hebben full time met kunst bezig te zijn of ze zouden ook meer schroom hebben om hun kunst te promoten maar niet zelden vormen sommige van de mannelijke collega’s nog steeds het probleem. Kunst gemaakt door mannen is KUNST maar kunst van vrouwen wordt nog steeds lichtelijk smalend Vrouwenkunst genoemd en het wordt tijd dat dit nu eens ophoudt. De scheppingsdrang is gelukkig voor beiden dezelfde en ondanks de vele obstakels is het dat wat vrouwen drijft om verder te doen evenals de voldoening van het metièr. Geen man die dit kan dit stoppen.

Click this text to start editing. This simple title and text block is great for welcome or explanatory text. When writing, try to keep things down to a few lines at a time. Break up your content into different blocks to keep your page interesting.

0