Hilde NIJS

  a Woman in ART


ACTUAL ARTIST/CURATOR

Upcoming DeKANTFABRIEK

Because Art is essential for Humans!

Door mijn beroep als hedendaags kunstenaar en organisator van tentoonstellingen, concerten en socio-culturele events kom ik courant in contact met  issues rond kunst en cultuur. Als zijnde de componenten van mijn dagelijkse habitat liggen deze mij nauw aan het hart.

Vooral in de huidige woelige tijden, van besparingen ook, waar alles een economisch nut moet hebben, is er meer dan ooit nood aan een degelijk kunst- en cultuurbeleid. Creatieve vrijheid is van essentieel belang voor een levende gemeenschap. Een maatschappij zonder cultuur is dood. Daarom zijn kunst en cultuur onmisbaar, waardevol en essentieel voor de mens want ze geven zin aan het leven en verzachten de weemoed van de menselijke tekortkoming die er altijd zal zijn. En of het nu gaat over muziek, literatuur, theater, film, dans of beeldende kunst of welke vorm dan ook, zelfs al is het maar een gedicht dat sporadisch wordt gelezen of een spectrale compositie met onorthodoxe speeltechnieken die uitzonderlijk wordt uitgevoerd, kunst en cultuur maken ons leven ongelooflijk veel rijker en moeten daarom gestimuleerd, gekoesterd en beschermd maar nooit afgezonderd worden. Verbinden met een breed netwerk en verspreiden opdat iedereen kan participeren aan deze prachtige, scheppende rijkdom die van de wereld een betere plaats maakt, is een must! - Hilde NIJS

Het canvas als gevoelsmatig proefschrift!

Voor mij is schilderkunst een onderzoek naar andere mogelijkheden om het canvas te benaderen. De Oude Meesters genieten weer volop de aandacht en terecht. Hun werken bezitten een rijkdom aan kennis en men kan er zeer veel van opsteken. De Oude Meesters kopiëren is de beste manier om het métier te leren. Maar ik ervaar de Oude Meesters ook als een last. De lat werd zeer hoog gelegd door onze voorgangers en de vraag is dan ook wat men in deze actuele tijd nog kan toevoegen aan zo'n majestueuze geschiedenis. De academische benadering van de schilderkunst is voor mij afgezaagd. Vandaar mijn zoektocht naar andere mogelijkheden.

Vooraleer het canvas te benaderen gaat er een studie met complex denkproces aan vooraf. Dit vertaalt zich in schetsen, tekeningen, teksten....De kiemen gezaaid in mijn hoofd breng ik via kruisbestuiving in relatie met elkaar. Als ik het gevoel heb dat alles juist geconnecteerd is dan pas gebruik ik het canvas en doe alles nog eens over maar deze keer met een sterke gevoeligheid voor fysiek waarneembare toevalsfactoren. Het canvas wordt mijn proefschrift, het schilderij als denkoefening maar waar intuïtie en innerlijke waarden zich opdringen. Het schilderij is af als het evenwicht tussen voelen en denken bereikt  is! - Hilde NIJS